ទប់ទឹកភ្នែកមិនជាប់! ទីបំផុតស្គាល់​ ភីឡុតបើកយន្តហោះធ្លាក់ សមុទ្រជាពិសេសបន្សល់ទុកបណ្តំាចុងក្រោយ យ៉ាងខ្លីថា…

246

បរទេស យោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងដឹកជញ្ជូនឥណ្ឌនេស៊ី បំណែកយន្តហោះត្រូវបានគេរកឃើញនៅក្នុង សមុទ្រដែលយន្តហោះនោះបានធ្លា ក់។ អ្នកជំនាញបានសន្និដ្ឋានជាលើកដំបូងថា អ្នកដំណើរ និងក្រុមការងារ យន្តហោះទាំង ៦២នាក់ គ្មា នសង្ឃឹមថា មានអ្នកនៅរស់រានមានជីវិតនោះឡើយ។ ទោះបីជាយ៉ា ងណា អាជ្ញា ធរ និងក្រុមជួយសង្គ្រោះឥណ្ឌូនេស៊ី កំពុងតែប្រតិបត្តិការរុករក និងជួយសង្រ្គោះដែលប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងសកម្ម ជាទីបំផុត។សូមរំលឹកផងដែរថា រដ្ឋមន្រ្តីដឹកជញ្ជូនរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ី បានឱ្យដឹងថា បំណែកយន្ត ហោះ ដឹកអ្នកដំណើរឥណ្ឌូណេស៊ី ត្រូបានគេរកឃើញនៅក្នុងសមុទ្រជ្វាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី។ នេះបើតាមការចេញផ្សាយ ដោយសារព័ត៌មាន Channel NewsAsia នៅទី១០ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១។យន្តហោះដឹកអ្នកដំណើរមួយគ្រឿងផ្ទុកមនុស្សជាង៦២នាក់ បានដាច់ការទាក់ទងហើយបានធ្លា ក់ចូលក្នុងសមុទ្រជ្វា នៅប្រទេស ឥណ្ឌូ នេស៊ី ប្រតិបត្តិការរុករក និងជួយសង្រ្គោះកំពុងបន្តប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងសកម្មជាទី បំផុត។  ក្នុងនោះផងដែរ រូបភាពអ្នកបើកយន្តហោះឥណ្ឌូនេស៊ីដែលធ្លាក់ថ្មីៗ បណ្តាលស្លា ប់ទាំងអស់ គ្មានអ្នកនៅរស់ឡើយ និងលិខិតបន្សល់ចុងក្រោយរបស់គាត់إن لله و إنا إليه راجعون សូមអានលិខិត ចុងក្រោយរបស់ ភីឡុត 

SHARE