ទៅលេងកំពតរាល់ដង មិនដឹងថានៅជុំគិរី មានរមណីយដ្ឋានស្អាតចឹងសោះ

113

បើនិយាយពីតំបន់ទេសចរណ៍ធម្មជាតិដ៏សម្បូរបែប គេនឹងនឹកឃើញខេត្តកំពតមុនគេមិនខាន ។ កំពតគឺជាខេត្តដែលមានសក្តានុពលខាងទេសចរណ៍ធម្មជាតិខ្លាំង គ្របដណ្ដប់ដោយព្រៃភ្នំ ស្ទឹង ព្រែក និង អូរធម្មជាតិជាច្រើន ហើយសម្បិត្តធម្មជាតិទាំងនេះ បានជំរុញឱ្យខេត្តជាប់មាត់សមុទ្រមួយនេះ សម្បូរដោយរមណីយដ្ឋានទេសចរណ៍ជាច្រើន ។ ថ្ងៃនេះ ប្រជាប្រិយ សូមណែនាំតំបន់ទេសចរណ៍ថ្មីមួយទៀត ដែលគ្របដោយព្រៃភ្នំ និង ទឹកសាបមើលដាចកន្ទុ យភ្នែកស្រស់ស្អាតខ្លាំងមានឈ្មោះថា ស្ទឹងភេ ។ រមណី យដ្ឋាន ស្ទឹងភេ គឺជា

SHARE